กล่องใส่เครื่องประดับ
Jewelry Box

ดิสเพลย์
Display

ถาด
Tray

กล่องพลอย
Gems Box

กล่องพระ
Plastic Box

กระเป๋าใส่เครื่องประดับแบบพับ
Folder

แท็กและป้าย
Tag and Label

ป้ายดิสเพลย์
Display Label

ตัวหมุน
Rotator Display

เครื่องมือและอุปกรณ์
Tools and Equipment

เครื่องประดับ
Jewelry and Gem

อคีลิก
Acrylic display

ถุง
Bag & Pouch