Custom Mirror Box สั่งทำกล่องกระจก

  • สามารถเลือกขนาดกล่อง และ สีได้ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
  • ขั้นต่ำ 50-500 ชิ้นแล้วแต่ประเภทสินค้า
  • สั่งทำสามารถส่งรายละเอียดได้ทางไลน์หรืออีเมล